Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ψηφιακής μετάβασης "ΕΡΤ, NOVA και DIGEA" για το 2011...

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στο radiotvlink.gr, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υπήρξαν από τον Κρατικό Broadcaster και τους Ιδιώτες, οι ακόλουθες δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες πόλεις, σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα ψηφιακής μετάβασης του κάθε φορέα, που τέθηκε κατά την δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας. Ενώ αναμένεται και το σχεδιαζόμενο πλανο των περιφερειακών καναλιών (στην επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας), τα οποία για πρώτη φορά συντονίστηκαν με την ψηφιακή μετάβαση της DIGEA στη Ρόδο... Στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ψηφιακής μετάβασης διαφαίνεται μια προσπάθεια συντονισμού μεταξύ ΕΡΤ και DIGEA, όσον αναφορά τα πέντε βασικά κέντρα κάλυψης που δήλωσε αρχικώς η DIGEA για το 2011. Ενώ θα έχουμε και την πρώτη επίγεια ψηφιακή μετάβαση συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω του τρίτου πολυπλέκτη της ΕΡΤ...
Nicolas A.

DIGEA:
Λάρισα (Μάιος 2011)
Πάτρα (Ιούνιος 2011)
Ακαρνανικά (Σεπτέμβριος 2011)
Ηράκλειο (Οκτώβριος 2011)
Χανιά (Οκτώβριος 2011)

NOVA:
Αττική (Μάιος – Ιούνιος 2011)
Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 2011)

ΕΡΤ:
Λάρισα, Τρίκαλα (Μάιος 2011)
Πάτρα (Ιούνιος 2011)
Κορινθιακός Κόλπος (Ιούλιος 2011)
Ρόδος (Αύγουστος 2011)
Αιτωλοακαρνανία (Σεπτέμβριος 2011)
Ηράκλειο (Οκτώβριος 2011)
Χανιά (Οκτώβριος 2011)
Ιωάννινα (Οκτώβριος 2011)
Φλώρινα (Οκτώβριος 2011)
Μυτιλήνη (Νοέμβριος 2011)
Ναύπλιο, Τρίπολη (Νοέμβριος 2011)

Ευχαριστούμε πολύ το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα μας και για την ενημέρωση που μας παρείχε.
(radiotvlink.gr)