Nova: Αύξηση της συνδρομητικής Βάσης τηλεόρασης για τη χρονιά του 2013...

Forthnet - Nova: Οικονομικά Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013
Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης 
Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 13,9% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 452 χιλιάδων συνδρομητών παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η αποδοχή των 3play/συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet συνεχίστηκε και στο 4ο τρίμηνο του 2013. Η εξάπλωση των υπηρεσιών Nova 3Play αναμένεται να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.
Q4 2013
Q4 2012
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
452.340
    397.281
13,9%


...
Πρόσφατες Εξελίξεις

·      Η Forthnet προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 29,1 εκ. €, η οποία καλύφθηκε κατά 2,2 φορές. Η εμπιστοσύνη των μετόχων καθώς και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που οδήγησε τη Forthnet σε ακόμα πιο ισχυρή θέση. Το ποσό των 29,1 εκατομμυρίων ευρώ που άντλησε η εταιρεία, ενίσχυσε την ρευστότητά της και θα λειτουργήσει ως μοχλός στην περαιτέρω ανάπτυξή της.
·      Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Nova GO. Με τη νέα αυτή καινοτόμα υπηρεσία, οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών Novasports και των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης LIVE καναλιών, On-Demand προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων catchup όπου και αν βρίσκονται, όποια συσκευή και αν διαθέτουν. Η υπηρεσία διατίθεται πιλοτικά σε περισσότερους από 25.000 οικιακούς συνδρομητές.
·      Το 2013 η Forthnet προχώρησε στην αναβάθμιση των 4 δορυφορικών αναμεταδοτών της οικογένειας Hotbird αλλάζοντας την κωδικοποίηση εικόνας σε Mpeg 4. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση δίνει την δυνατότητα στην  εταιρεία να μειώσει το κόστος δορυφορικής μετάδοσης, να αυξήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα μετάδοσης του προγράμματος.

Forthnet - Nova: Οικονομικά Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Σημαντικά Σημεία

·     Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές να φτάσουν τις 1.084.693 σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.
·     Στο 4ο τρίμηνο του 2013 το μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 55,3% ενώ το μερίδιο αγοράς σε συνδρομητές LLU ανήλθε στο 31,3% (+2,7 στο 2013).
·     Στο τέλος Δεκεμβρίου σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές PayTV (452 χιλιάδες).
·     Περαιτέρω μείωση της πτώσης των εσόδων λιανικής στο 4ο τρίμηνο του 2013, λόγω της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play.


12M 2013
12M 2012
Δ
Συνολικές συνδρομές
1.084.693
962.263
12,7%
Μοναδικά νοικοκυριά
799.378
800.021
-0,1%
3play/Συνδυαστικές υπηρεσίες
285.315
162.242
75,9%
Συνδρομητές Broadband 
632.353
564.982
11,9%
Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα
452.340
397.281
13,9%
Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)
384.338
408.066
-5,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA (.000€)
64.640
73.859
-12,5%

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:
«Το 2013, η Forthnet επαναπροσδιόρισε την εμπορική πολιτική της, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του νοικοκυριού για ψυχαγωγία και επικοινωνία. Εκμεταλλευόμενη το μοναδικό περιεχόμενο της Nova, προχώρησε στο λανσάρισμα της υπηρεσίας Nova 3Play, η οποία γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό και ήταν η πρώτη εταιρεία που προσέφερε απεριόριστες κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο προς όλα τα κινητά. Στις αρχές του 2014, η εταιρεία ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 29,1εκ.€, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της. Με καταγεγραμμένη σημαντική αύξηση στη συνδρομητική μας βάση, με διαρκή αναδιάρθρωση στην δομή των κοστολογίων μας και με την αναστροφή της πτωτικής πορείας των εσόδων της λιανικής, ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής μας. Το 2014, βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας θα είναι η περαιτέρω αύξηση της συνδρομητικής μας βάσης και η διασφάλιση της ρευστότητας, ενώ θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο πάντα τον πελάτη και τις ανάγκες του».

Λειτουργικά Αποτελέσματα

3Play/Συνδυαστικές Υπηρεσίες
Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013, οι συνδρομητές Nova 3Play/συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, ανήλθαν στους 285 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 75,9% σε σχέση με το τέλος του 2012, ενισχύοντας την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 4ο τρίμηνο, οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play ανήλθαν σε 33,4 χιλιάδες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση συγκρινόμενοι με τους 20,5 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε στο μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet, με την τάση αυτή να βελτιώνει το Μέσο Έσοδο ανά Συνδρομητή καθώς και την πιστότητά τους στην υπηρεσία.


Q4 2013
Q4 2012
Δ
Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες
285.315
162.242
75,9%
Ποσοστό νοικοκυριών με συνδυαστικές υπηρεσίες
35.7%
20.3%
+15,4pp
Νέα νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες
33.423
20.508
63,0%

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2013, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,9% συγκριτικά με πέρυσι, καθώς ανήλθαν στους 632 χιλιάδες. Η συνολική αγορά LLU αυξήθηκε κατά 47 χιλιάδες γραμμές, ενώ οι συνδρομητές LLU της Forthnet αυξήθηκαν κατά 26 χιλιάδες. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 55,3%, επαληθεύοντας τη δυναμική απήχηση της εμπορικής πρωτοβουλίας του Nova 3Play.


Q4 2013
Q4 2012
Δ
Συνδρομητές Broadband[1]
632.353
564.982
11,9%
Νέοι συνδρομητές
22.483
39.244
-42,7%
Ενεργοί συνδρομητές LLU
596.978
513.340
16,3%
Ποσοστό LLU
94%
91%
+3,0pp
Νέοι συνδρομητές LLU
25.542
17.138
49,0%
Μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές
55,3%
42,1%
+13,2pp
Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU
31,3%
28,6%
+2,7pp

Τους τελευταίους 12 μήνες, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε συνδρομητές LLU, αυξήθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 13,9% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 452 χιλιάδων συνδρομητών παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η αποδοχή των 3play/συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet συνεχίστηκε και στο 4ο τρίμηνο του 2013. Η εξάπλωση των υπηρεσιών Nova 3Play αναμένεται να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.


Q4 2013
Q4 2012
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
452.340
    397.281
13,9%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 12μηνο του 2013, ανήλθε στα 382,4εκ.€, μειωμένος σε σχέση με το 12μηνο του 2012, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών. Η μείωση του τζίρου, προσαρμοσμένη όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων στα οποία η εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος πάροχος, είναι στο επίπεδο του 5,8%.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)
12M 2013
12M 2012
Δ
Λιανική
298.181
314.215
-5,1%
   Λιανική -Telco
162.276
170.767
-5,0%
   Λιανική - Pay TV
135.905
143.447
-5,3%
Εταιρικοί πελάτες (ομαλοποιημένα)
57.061
63.930
-10,7%
   Εταιρικοί πελάτες -Telco
38.329
49.437
-22,5%
   Εταιρικοί πελάτες -Telco (ομαλοποιημένα)
40.309
49.437
-18,5%
   Εταιρικοί πελάτες - Pay TV
16.752
14.494
15,6%
Διαφήμιση
10.190
9.613
6,0%
Λοιπά έσοδα
18.906
20.308
-6,9%
Συνολικά έσοδα
382.359
408.066
-6,3%
Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)
384.338
408.066
-5,8%

Ενώ τα έσοδα μειώθηκαν σε σχέση με το 2012, η μείωση των εσόδων επιβραδύνεται. Στο 4ο τρίμηνο τα ομαλοποιημένα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι ενώ η αντίστοιχη μείωση στο 9μήνο ήταν στο 6,3%.
Η τάση αυτή είναι πιο εμφανής στα έσοδα λιανικής εξαιτίας της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play. Η αυξανόμενη συνδρομητική βάση αρχίζει να βελτιώνει τα έσοδα λιανικής με το 4ο τρίμηνο να εμφανίζει σχεδόν μηδενική μείωση εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών του 4ου τριμήνου δεν αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Έσοδα λιανικής
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013
Συνολικά έσοδα λιανικής
(y-o-y μεταβολή)
-0,4%
-3,6%
-7,3%
-8,9%

Το προσαρμοσμένο EBITDA του 12μήνου του 2013 ανήλθε στα 64,6εκ.€, αντί 73,9εκ.€ του 12μήνου του 2012, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών. Η αυξημένη απόκτηση συνδρομητών, η μείωση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με νέας τεχνολογίας επηρέασαν το EBITDA του 12μήνου.

Ανάλυση EBITDA (€ ‘000)
12M 2013
12M 2012
Δ
Συνολικά έσοδα (συμπ.λοιπών εσόδων)
382.359
408.066
-6,3%
Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)
384.338
408.066
-5,8%
Δημοσιευμένο EBITDA
55.895
17.644
216,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA[2]
64.640
73.859
-12,5%
Περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA
16,9%
18,1%
-1,2pp

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το Δεκέμβριο του 2013 μειώθηκε κατά 10εκ.€ σε σχέση με την αρχή του έτους και πλέον ανέρχεται σε 325εκ.€

Πρόσφατες Εξελίξεις

·      Η Forthnet προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 29,1 εκ. €, η οποία καλύφθηκε κατά 2,2 φορές. Η εμπιστοσύνη των μετόχων καθώς και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που οδήγησε τη Forthnet σε ακόμα πιο ισχυρή θέση. Το ποσό των 29,1 εκατομμυρίων ευρώ που άντλησε η εταιρεία, ενίσχυσε την ρευστότητά της και θα λειτουργήσει ως μοχλός στην περαιτέρω ανάπτυξή της.
·      Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Nova GO. Με τη νέα αυτή καινοτόμα υπηρεσία, οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών Novasports και των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης LIVE καναλιών, On-Demand προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων catchup όπου και αν βρίσκονται, όποια συσκευή και αν διαθέτουν. Η υπηρεσία διατίθεται πιλοτικά σε περισσότερους από 25.000 οικιακούς συνδρομητές.
·      Το 2013 η Forthnet προχώρησε στην αναβάθμιση των 4 δορυφορικών αναμεταδοτών της οικογένειας Hotbird αλλάζοντας την κωδικοποίηση εικόνας σε Mpeg 4. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση δίνει την δυνατότητα στην  εταιρεία να μειώσει το κόστος δορυφορικής μετάδοσης, να αυξήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα μετάδοσης του προγράμματος.
[1]Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές
[2]Προσαρμοσμένο EBITDA από μη ταμειακές και άλλες προσαρμογές