Οι δίαυλοι ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας στην Ελληνική επικράτεια…


Νέα Ενημέρωση 09/02/14: Η Ελληνική επικράτεια χωρίζεται πλέον σε 13 Περιφερειακές Ζώνες, οι οποίες και θα εξυπηρετούνται από 1 δικαιούχο πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας... Προκρίθηκε πλέον η Digea ως πάροχος δικτύου ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας από τις 07/02/2014, συνολικά και για τις 13 Περιφερειακές Ζώνες. Με διάρκεια 15 χρόνια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τη τελευταία απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων "45858/1799/Φ150/20/09/2013" (τροποποιήθηκε εκ νέου στις 20/12/13, με την Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 68148/2461 "Φ.Ε.Κ. 3275Β/23-12-2013"), για τον «περιορισμό του αριθμού προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ευρυεκπομπής, εθνικής και περιφερειακής κάλυψης και το καθορισμό του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας»… Ενώ αποδίδονται προς αδειοδότηση συγκεκριμένος αριθμός πολυπλεκτών και δίαυλοι ευρυεκπομπής για κάθε Περιοχή Απονομής (Allotment), στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ζώνη της χώρας. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχουν ήδη αποδοθεί από την ΕΕΤΤ στη Digea, με τη διαδικασία ανοικτής δημοπρασίας. Έτσι στην Αττική αποδίδονται συνολικά 3 πολύπλέκτες περιφερειακής κάλυψης, για τη ταυτόχρονη ευρυεκπομπή τους στους αντίστοιχους δίαυλους συχνοτήτων (μέσω των μονοσυχνοτικών δικτύων "SFN1 και SFN2"), ενώ στη Θεσσαλονίκη περιορίζονται σε 2 πολύπλέκτες περιφερειακής κάλυψης…
Αναλυτικά ο πίνακας 2, με τους πολύπλέκτες περιφερειακής κάλυψης και τους διαύλους ευρυεκπομπής για κάθε Περιοχή Απονομής (Allotment) και την αντίστοιχη Περιφερειακή Ζώνη της χώρας…

Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων ανά Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) / Περιοχή Απονομής
(Allotment) / Πλήθος πολυπλεκτών προς αδειοδότηση / Δίαυλοι ευρυεκπομπής / SFN - KE…
Περιοχές Απονομής (Allotments) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή υπουργική απόφαση

ΠΖ-1 / 1 - Έβρος / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 51, 54
SFN - ΚΕ: "Πύθιο, Κήποι, Πεντάλοφος, Διδυμότειχο, Σουφλί"…
ΠΖ-1 / 2 - Πλάκα  / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι: 43, 48  /
SFN - ΚΕ: "Πλάκα Αλεξανδρούπολης"…
ΠΖ-1 / 3 - Θάσος / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι: 47, 51 /
SFN - ΚΕ: "Θάσος, Βασιλάκι, Ξάνθη"…
ΠΖ-1 / 4 - Παγγαίο / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι: 52, 53 /
SFN - ΚΕ: "Σέρρες, Κορύλοβος, Λιθότοπος, Νευροκόπι"…
ΠΖ-2 / 5 - Θεσσαλονίκη / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι:  55, 56 /
 SFN - ΚΕ: "Χορτιάτης, Φιλίππειο, Αριδαία, Μουριές"…
ΠΖ-3 / 6- Χαλκιδική / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 50, 54 /
SFN - ΚΕ: "Πολύγυρος"…
ΠΖ-4 / 7 - Φλώρινα / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 47, 52 /
SFN - ΚΕ: "Κέλλη, Κλεισούρα, Άγιος Αθανάσιος, Πύλη"…
ΠΖ-4 / 8 - Μεταξάς / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι: 50, 54 /
SFN - ΚΕ: "Μεταξάς, Υδατόπυργος, Τσοτύλι, Βουνάσα"…
ΠΖ-5 / 9 - Ιωάννινα / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 52, 54 /
SFN - ΚΕ: "Λιγγιάδες, Βασιλικό, Πολύγυρος, Δελβινάκι, Κατάρα,
Ασπράγγελοι, Γρανιτσοπούλα, Φαρμακοβούνι"…
ΠΖ-5 / 10 - Θεσπρωτία / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 48, 59 /
SFN - ΚΕ: "Ηγουμενίτσα, Ψάκα"…
ΠΖ-5 / 11 - Κέρκυρα / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 54, 56 /
SFN - ΚΕ: "Παντοκράτορας, Παλαιόκαστρίτσα, Ρόδα "…
ΠΖ-5 / 13 - Ακαρνανικά / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 46, 51 /
SFN - ΚΕ: "Ακαρνανικά, Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα Σούλι, Αμφιλοχία"…
ΠΖ-5 / 17 - Αίνος / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 59, 60 /
SFN - ΚΕ: "Αίνος, Ιθάκη, Φυτείες"…
ΠΖ-6 / 18 - Πάτρα / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 44, 53 /
SFN - ΚΕ: "Αρόη, Καλάβρυτα"…
ΠΖ-6 / 19 - Κόρινθος / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλοι: 51, 56 /
SFN - ΚΕ: "Ξυλόκαστρο, Κατσικάς, Οσ. Παταπίος, Λιδορίκι"…
ΠΖ-6 / 22 - Πύργος / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 52, 56 /
SFN - ΚΕ: "Φραγκαπήδημα, Σμέρνα"
ΠΖ-6 / 23 - Τρίπολη / Αριθμός πολυπλεκτών: 2/ Δίαυλος: 50, 60 /
SFN - ΚΕ: "Δολιανά, Ασσέα, Λεβίδι"…
ΠΖ-6 / 24 - Ναύπλιο / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 58, 59 /
SFN - ΚΕ: "Δίδυμα, Ναύπλιο, Δαρδίτσα"…
ΠΖ-6 / 25 -  Καλαμάτα / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 48, 51 /
SFN - ΚΕ: "Πεταλίδι, Αετός"…
ΠΖ-6 / 26 - Σπάρτη / Αριθμός πολυπλεκτών: 2 / Δίαυλος: 52, 57 /
SFN - ΚΕ: "Ρειχέα, Αναβρυτή, Κύθηρα"…
ΠΖ-7 / 12 - Λάρισα / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 52 /
SFN - ΚΕ: "Δοβρούτσι, Ελασσόνα, Καλαμπάκα"…
ΠΖ-7 / 14 - Βόλος / Αριθμός πολυπλεκτών:  1 / Δίαυλος: 47 /
SFN - ΚΕ: "Πήλιο, Σώρος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος"…
ΠΖ-8 / 15 - Λαμία / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 53 /
SFN - ΚΕ: "Χλωμό, Λιχάδα, Δάμαστα, Αταλάντη"…
ΠΖ-8 / 16 - Καρπενήσι / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 47 /
SFN - ΚΕ: "Κρικέλο, Φράγγιστα, Δομνίστα, Ποταμιά"…
ΠΖ-9 / 20 - Αττική SFN1 / Αριθμός πολυπλεκτών: 3 / Δίαυλοι: 45, 52, 54 /
SFN - ΚΕ: "Υμηττός, Αίγινα, Οχθωνιά, Πράσινο, Χαλκίδα, Αυλώνας, Βάρη"…
ΠΖ-9 / 21 - Αττική SFN2 / Αριθμός πολυπλεκτών: 3 / Δίαυλοι: 38, 49, 50 /
SFN - ΚΕ: "Πάρνηθα, Στύρα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σούνιο, Νέα Μάκρη"…
ΠΖ-10 / 27 - Δυτική Κρήτη / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 54 /
SFN - ΚΕ: "Μαλάξα, Πλακάλωνα, Βίγλα, Κοτσυφιάνα"…
ΠΖ-10 / 28 - Κεντρική Κρήτη / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 55 /
SFN - ΚΕ: "Αχενδριάς, Ρογδια, Πόμπια, Αμάρι, Λιβαδιά"…
ΠΖ-10 / 29 - Ανατολική Κρήτη / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 40 /
SFN - ΚΕ: "Φανερωμένη, Λιθίνες, Περιστεράς, Σητεία, Σταυρός - Νεαπόλεως "…
ΠΖ-11 / 30 - Δωδεκάνησα / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλοι: 41 /
SFN - ΚΕ: "Άξωνας, Μόντε Σμιθ, Γέρακας, Κέφαλος, Σύμπετρο, Αγ. Πάντες,
Αρχάγγελος, Αστυπάλαια, Βαθύ (Κάλυμνος), Βίγλα (Κάλυμνος), Καλυθιές, Κλειδί,
Προφ. Ηλίας Πάτμος, Φούρκες, Φαληράκι Ρόδου, Κάρπαθος, Νίσυρος"…
ΠΖ-11 / 32 - Σάμος / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 44 /
SFN - ΚΕ: "Παγώνδας, Ικαρία, Σάμος (Βαθύ), Καρλόβασι, Φούρνοι"…
ΠΖ-11 / 34 -  Καστελόριζο / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλοι: 51 /
SFN - ΚΕ: "Καστελόριζο"…
ΠΖ-12 / 31a  - Κυκλάδες SFN1 / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 48 /
SFN - ΚΕ: "Αιγιάλη, Σύρος, Άνδρος, Ξωβούργο, Άνω Μεριά, Φοίνικας"…
ΠΖ-12 / 31b  - Κυκλάδες SFN2 / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 53 /
SFN - ΚΕ:  "Πάρος, Αρτέμωνας, Φιλότι, Βαθύ (Σίφνος), Θήρα, ΙΟΣ, Καμάρες, Μήλος"…
ΠΖ-13 / 33 - Λέσβος / Αριθμός πολυπλεκτών: 1 / Δίαυλος: 53 /
SFN - ΚΕ: "Όλυμπος, Μυτιλήνη, Χίος Θυμίανα, Θολό Ποτάμι, Λήμνος, Μεστά,
Μόλυβος, Μυρίνα"…

Σημείωση: Στις περιοχές απονομής όπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή 
υπουργική απόφαση, υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμοι δίαυλοι πέρα των οριζομένων στον ανωτέρω
Πίνακα−2, οι δίαυλοι αυτοί δύνανται να αντικαταστήσουν άλλους διαύλους κατά την εναρμόνιση
 των δικτύων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά αναγκαίο ή να χορηγηθούν, μετά την ολοκλήρωση της
 διαδικασίας μετάβασης επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2013)…