Η ΕΕΤΤ προέβη σε καταγραφή της δυνατότητας λήψης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης εν δυνάμει στην Επικράτεια...

Feelgood Zapping Αποτελέσματα Μετρήσεων ΕΕΤΤ... 
Η ΕΕΤΤ προέβη σε κάθε νομό της Επικράτειας στη καταγραφή της δυνατότητας λήψης και αποδιαμόρφωσης του διαθέσιμου σήματος ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA – εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ΕΡΤ από DIGEA και ΕΡΤ)...
...
Η ΕΕΤΤ προέβη σε καταγραφή της δυνατότητας λήψης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης...
Σε κάθε νομό της Επικράτειας η ΕΕΤΤ προέβη σε καταγραφή της δυνατότητας λήψης και αποδιαμόρφωσης του διαθέσιμου σήματος ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA – εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ΕΡΤ από DIGEA και ΕΡΤ). Η διαδικασία αυτή περιγράφεται ως «reception possible» στην ITU-R Recommendation SM.1875-2 (08/2014).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η λήψη και αποδιαμόρφωση σήματος DVB-T θεωρείται ως δυνατή σε μια συγκεκριμένη θέση όταν ένας τυπικός δέκτης μπορεί να διορθώσει (σχεδόν) όλα τα εμφανιζόμενα σφάλματα στο 99% του χρόνου και να παραγάγει έτσι αποδιαμορφωμένη εικόνα. Το BER μετά τον Viterbi decoder θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2x10-4.
Οι μετρήσεις της ΕΕΤΤ πραγματοποιήθηκαν με την ακόλουθη διαδικασία:
 • Φορητό Όργανο μέτρησης/καταγραφής
 • Κεραία μέτρησης: κατευθυντική, φορητή, κεραία η οποία εδραζόταν στο χέρι του τεχνικού που έκανε τη μέτρηση.
 • Καταγραφή σε πλήθος οικισμών που αντιστοιχεί σε περίπου 90% του πληθυσμού του κάθε νομού.
 • Μέτρηση στο επίπεδο του δρόμου με τη κεραία σε ύψος περίπου 2 μέτρων και χωρίς τη χρήση ενισχυτικής διάταξης. Η στάθμη λήψης και επομένως η δυνατότητα αποδιαμόρφωσης είναι υποδεέστερη αυτής που αντιστοιχεί σε μέτρηση στη κορυφή κτιρίων (fixed reception).
 • Επιλογή θέσης μέτρησης χωρίς άμεσο εμπόδιο (κτίρια, δέντρα κοκ) στη κατεύθυνση λήψης των κεραιών των κατοίκων.
 • Καταγραφή φάσματος (spectrum snapshot)
 • Καταγραφή κάθε εκπεμπόμενου διαύλου (ψηφιακών και αναλογικών), όλων των SFΝ που καλύπτουν τη θέση μέτρησης
  • DVB-T
   • Δίαυλος- SFN
   • Στάθμη λήψης
   • C/N
   • MER
   • CBER
   • VBER
   • Αποδιαμόρφωση
  • Αναμεταδότες (ψηφιακοί ή αναλογικοί) και εκπομπές από όμορες χώρες
   • δίαυλοι
   • διακριτικοί τίτλοι
   • στάθμη λήψης
   • παρεμβολή σε ψηφιακά
   • θέση εκπομπής (στις περιπτώσεις που ο εντοπισμός ήταν προφανής κατά τη μέτρηση)
Τα αποτελέσματα κάθε καταγραφής ανταποκρίνονται στις συνθήκες διάδοσης και λειτουργίας του δικτύου, τη χρονική περίοδο της κάθε καταγραφής και στη θέση καταγραφής. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο του εδάφους και επομένως η στάθμη λήψης και η δυνατότητα αποδιαμόρφωσης είναι υποδεέστερη αυτής που αντιστοιχεί σε μέτρηση στη κορυφή κτιρίων από εγκατάσταση κεραίας (fixed reception). Οι μετρήσεις έγιναν σε πλήθος οικισμών που αντιστοιχούν σε δείγμα 95% του πληθυσμού της Επικράτειας.
Η πληθυσμιακή κάλυψη με δυνατότητα λήψης και αποδιαμόρφωσης των διαύλων με περιεχόμενο εθνικής εμβέλειας κυμαίνεται σε ποσοστό 95,9% έως 96,4% του πληθυσμού που ελέγχθηκε. Η ΕΕΤΤ συνεχίζει τις μετρήσεις, τα στοιχεία των οποίων θα αναρτώνται, προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατό πληρέστερη απεικόνιση της πραγματικής δυνατότητας λήψης ψηφιακής τηλεόρασης στην Επικράτεια.

(Αποτελέσματα Μετρήσεων ΕΕΤΤ)

Feelgood Zapping Αποτελέσματα Μετρήσεων ΕΕΤΤ... 
Feelgood Zapping Αποτελέσματα Μετρήσεων ΕΕΤΤ...