"Η EBU χαιρετίζει τη δυναμική υποστήριξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο WRC-15"

Η πρώτη εβδομάδα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU (WRC-15), έχει δώσει στις εθνικές και περιφερειακές αρχές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σχετικά με τη μελλοντική κατανομή του ραδιοφάσματος συχνοτήτων μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών και των mobile υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ενθαρρύνεται από την συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων οι οποίες και υποστηρίζουν τη θέση της, ώστε να μη σημειωθεί «καμία αλλαγή» στη μπάντα των UHF 470 - 694/698 MHz. Αυτή η ζώνη είναι σήμερα ζωτικής σημασίας για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και την αντίστοιχη παραγωγή περιεχομένου...
...
Παρά τις εκκλήσεις από μια μειοψηφία χωρών για την εκ νέου κατανομή της ζώνης στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, οι συντονισμένες περιφερειακές θέσεις των ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών, τα αραβικά κράτη, η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και της Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και η κοινή πρόταση από 14 χώρες της Νότιας Αμερικής είναι όλες ξεκάθαρα αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση.
Η θέση αυτή είναι ταυτόσημη με τις απόψεις της EBU και τις αντίστοιχες οργανώσεις που εκπροσωπούν περισσότερους από 630 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι οι αποφάσεις του WRC-15 θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ότι περισσότερο από το 95% του οπτικοακουστικού περιεχομένου διανέμεται μέσω ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και Wi-Fi και όχι μέσω κινητών δικτύων.

www3.ebu.ch