Διακοπή των αναλογικών εκπομπών της ΕΡΤ από το κέντρο εκπομπής Πλάκα Αλεξανδρούπολης...

Λόγω της υποχρεωτικής μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, η ΕΡΤ Α.Ε. ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό της περιοχής Αλεξανδρούπολης ότι: Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 θα διακοπεί οριστικά η αναλογική εκπομπή των προγραμμάτων ΝΕΤ και ΕΤ3 από τα κανάλια 30 και 41, αντιστοίχως, του Κέντρου Εκπομπής Πλάκας. Η αναλογική εκπομπή της ΕΤ1 από το κανάλι 52 θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου, οπότε και θα διακοπεί οριστικά. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στη διασφάλιση της ομαλής κρυπτογραφημένης μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας προς τα εξεταστικά κέντρα, που γίνεται μέσω του προγράμματος της ΕΤ1...

Η θέαση των προγραμμάτων ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3 και του πιλοτικού ΕΡΤ HD στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, θα γίνεται μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αποκλειστικά με επίγεια ψηφιακή λήψη από το κανάλι 58, μέσω ενσωματωμένου στην τηλεοπτική συσκευή ή εξωτερικού αποκωδικοποιητή MPEG4. Η θέαση των καναλιών Βουλή – Τηλεόραση, σινεσπορ+, πρίσμα+ και ΡΙΚSat συνεχίζεται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή ανατολικής Θράκης με επίγεια ψηφιακή λήψη από το κανάλι 64.
Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει από τις 19/11/2010 η επίγεια ψηφιακή μετάδοση των προγραμμάτων της ΕΡΤ από το Κέντρο Εκπομπής Πλάκας. Οι πολίτες της περιοχής είχαν ενημερωθεί ήδη από τις 17 Νοεμβρίου 2010, ότι η αναλογική μετάδοση των προγραμμάτων ΝΕΤ, ΕΤ1 και ΕΤ3 από το συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής θα συνεχιζόταν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
sat.gr