Καλώς ήρθες OTE TV…

Στα πλαίσια του «soft launch», ξεκίνησε η «Full Pack» διάθεση της δορυφορικής πλατφόρμας «OTE TV» (σε επιλεγμένους συνδρομητές ΟΤΕ: € 22,40/το μήνα), εν αναμονή και της πλήρης διάθεσης της πλατφόρμας, σύντομα μέσω των καταστημάτων «Γερμανός και oteshop» («Full Pack - για μη συνδρομητές ΟΤΕ»: € 28/το μήνα)… Αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την ενεργοποίηση και των αντίστοιχων εξειδικευμένων οικονομικών πακέτων συνδρομής: «Sport Pack: € 25/το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 20/το μήνα)», «Entertainment Pack: € 19/το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 15,2/το μήνα)» και «Family Pack: € 9,875 το μήνα (για συνδρομητές ΟΤΕ: € 7,90/το μήνα)»…
Στα πλαίσια αυτά ο δικτυακός τόπος «rexsat» καλωσορίζει τον «OTE TV» και σας δίνει μια πρώτη γεύση από την πιλοτική διάθεση της πλατφόρμας, μέσω του βασικού ιδιοκτησιακού δέκτη/κάρτα πρόσβασης «Videoguard» (KaonMedia STB KTSF-B3202NSO), που θα προσφέρεται δωρεάν στους εν δυνάμει συνδρομητές της (με υποχρεωτική 12μηνη δέσμευση παραμονής στις υπηρεσίες του)…
Nicolas A.

Highlights από την πιλοτική διάθεση της δορυφορικής πλατφόρμας «OTE TV»… Διαβάστε Περισσότερα...