Ο πολυπλέκτης ΠΕΡΘΩ Θεσσαλονίκης με συνδυασμό κωδικοποίησης Mpeg-4 και Mpeg-2...

Ο πολυπλέκτης DVB-T/ΠΕΡΘΩ με συνδυασμό κωδικοποίησης Mpeg-4 και Mpeg-2...

Η μεγάλη έκπληξη της ψηφιακής μετάβασης της Θεσσαλονίκης, αποτελεί η εκπομπή των περιφερειακών καναλιών Extra Thessaloniki και Βεργίνα TV σε Mpeg-2, μέσω του παρόχου ΠΕΡΘΩ (δίαυλος 31)...
Έτσι για πρώτη φορά στον ίδιο πολυπλέκτη DVB-T, έχουμε συνδυασμό με κωδικοποίηση Mpeg-4 (Nickelodeon+, Europe One, Εγνατία TV, Δίον TV) και Mpeg-2 (Extra Thessaloniki, Βεργίνα TV)... Παράλληλα με το Mpeg-2/Mux της ΕΡΤ (Βουλή, ΡΙΚ, BBC World, DW), είναι τα μοναδικά ψηφιακά κανάλια πρόσβασης με εικόνα στους ψηφιακούς αποκωδικοποιητές `η τηλεοπτικοί δέκτες παλιότερης γενιάς Mpeg-2, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας!!!

- Δίαυλος 31UHF (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί): DVB-T/Mpeg-4/Mpeg-2/Mux Pertho: Nickelodeon+, Europe One, ΕΓΝΑΤΙΑ TV, ΔΙΟΝ TV, Extra Thessaloniki (Mpeg-2), Βεργίνα TV (Mpeg-2) - Ενεργό...

Συμπερασματικά τα ραδιοφωνικά κανάλια της ΕΡΤ (δίαυλος 23), αλλά και τα Mpeg-2 κανάλια του ΠΕΡΘΩ (δίαυλος 31) και της ΕΡΤ (δίαυλος 56), δεν απαιτούν την αποκλειστική χρήση Mpeg-4 ψηφιακού δέκτη, υπάρχει πρόσβαση και σε παλιότερης γενιάς - Mpeg-2 - ψηφιακούς δέκτες...

Αντίθετα όλα τα Mpeg-4 κανάλια των παρόχων Digea (δίαυλοι 24, 29), EPT (δίαυλοι 23, 46), DBS (δίαυλος 50), Digital Union (δίαυλος 59) και τα Mpeg-4 κανάλια του ΠΕΡΘΩ (δίαυλος 31), απαιτούν τη χρήση Mpeg-4/SD ψηφιακού δέκτη (τυπικής ευκρίνειας με πρόσβαση μέσω Scart, RCA `η RF Out)...

Τέλος τα πιλοτικά κανάλια υψηλής ευκρίνειας ERT HD (δίαυλος 23) και TEI Thessaloniki HD (δίαυλος 52- Σίνδος), απαιτούν τη χρήση Mpeg-4/ΗD ψηφιακού δέκτη (υψηλής ευκρίνειας με πρόσβαση μέσω θύρας HDMI)...