Α` τρίμηνο 2013: Αύξηση συνδρομητικής βάσης τηλεόρασης για τις πλατφόρμες Dolce και OTE TV....

Η ανακοίνωση των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων για τον όμιλο ΟΤΕ (στο τέλος του Α` τρίμηνου του 2013), φέρνει την αύξηση της συνδρομητικής βάσης τηλεόρασης για τις θυγατρικές πλατφόρμες του ΟΤΕ "OTE TV και Dolce" (που δραστηριοποιούνται σε δυο βαλκανικές αγορές), με την ρουμανική αγορά να ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά στη "κουλτούρα συνδρομητικής τηλεόρασης"…
Η επιτυχία της ρουμανικής πλατφόρμας Dolce (σε "DTH, IPTV & καλωδιακή"), με 1.277.494 συνδρομητές τηλεόρασης (στο A’τρίμηνο 2013), εστιάζεται στα υψηλά ποσοστά διείσδυσης (56%), επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας της RomTelecom (με 2.301.511 συνδρομητές), υπερέχοντας στη ρουμανική αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών (με ποσοστά διείσδυσης 53% και 1.217.077 συνδρομητές)…

Από την άλλη πλευρά στην ελληνική αγορά, η δορυφορική τηλεόραση του OTE TV έχει προσελκύσει 29.000 και σχεδόν 86.000 περισσότερους συνδρομητές (σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), φτάνοντας συνολικά στο Α` τρίμηνο του 2013 τους 149.031 συνδρομητές τηλεόρασης. Όμως τα ποσοστά διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών (με 1.209.955 συνδρομητές), υπερέχουν των ποσοστών διείσδυσης της νεόφερτης συνδρομητικής τηλεόρασης OTE TV (με 149.031 συνδρομητές), επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας του ΟΤΕ (με 3.065.914 συνδρομητές). Αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε μια χώρα που τώρα αποκτά "κουλτούρα συνδρομητικής τηλεόρασης", με ελκυστικά οικονομικά πακέτα σε φόρμουλες συνδρομής (συνδυαστικά και μη) και συνεχή ανανέωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών έναντι του ανταγωνισμού…