Επίγεια Flash Extra: Νέα ρύθμιση της ΕΕΤΤ για τις εγκαταστάσεις κεραιών χαμηλής ισχύος Gap Fillers και αναβάθμιση CBS Reality/Food Νetwork στη Κυπριακή DTT…

Στην Ελληνική αγορά ενεργοποιείται από το κέντρο εκπομπής Πεταλίδι (στις 27 Σεπτεμβρίου), το επίγειο ψηφιακό σήμα για την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και τμήμα των Νομών Μεσσηνίας (και Λακωνίας)… Παράλληλα νέα ρύθμιση της ΕΕΤΤ εξαίρει της αδειοδότησης (με αριθμό απόφασης 27217/505 και δημοσίευση στο ΦΕΚ 1442Β2013), τις εγκαταστάσεις κεραιών χαμηλής ισχύος των βοηθητικών κέντρων ευρυεκπομπής "Gap Fillers" και απεγκλωβίζει την επερχόμενη πλήρη ψηφιακή μετάβαση της χώρας (από τη γραφειοκρατία)... Τέλος εξελίξεις τρέχουν στη Κυπριακή αγορά, όπου ο ιδιωτικός πάροχος δικτύου ευρυεκπομπής "Velister Ltd " ανακοίνωσε τη διακοπή του επίγειου ψηφιακού σήματος για το ελεύθερο μουσικό κανάλι "MAD TV" και το επίγειο συνδρομητικό κανάλι "LTV3". Παράλληλα ανακοίνωσε τη προσθήκη νέων συνδρομητικών καναλιών για λογαριασμό της κυπριακής πλατφόρμας "LTV terrestrial"…
Πιο συγκεκριμένα η "Velister Ltd " ανακοίνωσε την αναβάθμιση του συνδρομητικού μπουκέτου "LTV terrestrial", με τις υπηρεσίες "CBS Reality και Food Νetwork". Η συχνότητα ευρυεκπομπής του μπουκέτου σε ολόκληρη την Κύπρο αντιστοιχεί στο δίαυλο 54, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Αμμοχώστου (όπου η συχνότητα ευρυεκπομπής αντιστοιχεί στο δίαυλο 48)...