Γ’ τρίμηνο του 2013: Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης ΟΤΕ TV...

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2013, σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης ΟΤΕ TV. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 218.000 (ενώ όπως σας είχαμε ενημερώσει πρόσφατα, ήδη πλέον έχει ξεπεράσει τους 230.000 συνδρομητές τηλεόρασης), σημειώνοντας αύξηση 43.000 πελατών στο τρίμηνο και πάνω από 121.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υπηρεσίας οφείλεται στο ότι ο ΟΤΕ διαθέτει το πλουσιότερο, αποκλειστικό και πιο διευρυμένο περιεχόμενο στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης...
1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                 
ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


30 Σεπτεμβρίου
2013
30 Σεπτεμβρίου 2012
+/- %
Γραμμές PSTN
2.579.272
2.787.936
-7,5%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)
366.973
401.238
-8,5%
Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN
2.946.245
3.189.174
-7,6%
Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
51.817
64.059
-19,1%
Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR)
2.894.428
3.125.115
-7,4%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE
1.271.449
1.171.140
+8,6%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής
1.245.258
1.146.450
+8,6%
Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)
218.066
96.773
+125,3%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)
1.860.749
1.754.607
+6,0%

Το Γ’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 49.000 γραμμών (Β’ τρίμηνο 2013: -35.000, Α’ τρίμηνο 2013: -26.000, Δ’ τρίμηνο 2012: -21.000, Γ’ τρίμηνο 2012: -51.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 59.000 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σχέση με 53.000 το Β’ τρίμηνο του 2013 και 55.000 το Γ’ τρίμηνο του 2012. Το Γ’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός μειώθηκαν περαιτέρω, σε 10.000 από τις 18.000 το Β’ τρίμηνο του 2013.

Το Γ’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 12.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 35% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.245.000 συνδρομητές. Η μείωση των καθαρών νέων συνδέσεων που αντιστοιχούν στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό, στη διαγραφή ενός αριθμού ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς και στις καθυστερήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής στην έγκριση των ανταγωνιστικών προσφορών του ΟΤΕ.

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 35.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, αυξάνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία από τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 που διατέθηκε εμπορικά.


Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 218.000, σημειώνοντας αύξηση 43.000 πελατών στο τρίμηνο και πάνω από 121.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υπηρεσίας οφείλεται στο ότι ο ΟΤΕ διαθέτει το πλουσιότερο, αποκλειστικό και πιο διευρυμένο περιεχόμενο στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.

Για τα πλήρη οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΟΤΕ για το Γ τρίμηνο του 2013, εδώ...