Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για τη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για την ανάδειξη των παρόχων δικτύου ευρυεκπομπής…

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της ειδικής ομάδας εργασίας που συστάθηκε με σκοπό να προτείνει τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας για την ανάδειξη των παρόχων δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και διάρκειας 15 ετών… Σύμφωνα με το "infocom.gr ", το πόρισμα έχει διαβιβαστεί από την ομάδα εργασίας στην ΕΕΤΤ και προτείνει ως τιμές εκκίνησης...:

1) για τη μία άδεια παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής, για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας ως τιμή εκκίνησης τα 16.39 εκατομμύρια ευρώ (διάρκειας 15 ετών)…

2) για τη μία άδεια παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής για τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας ως τιμή εκκίνησης τα 1.93 εκατομμύρια ευρώ (διάρκειας 15 ετών)…

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει άμεση σχέση με τις εξελίξεις καθορισμού νέας διοίκησης στην ΕΕΤΤ... Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας για την ανάδειξη των παρόχων δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με διάρκεια 15 ετών, αναμένεται να ξεκινήσει η πλήρη ψηφιακή μετάβαση της χώρας με το σημείο εκκίνησης Τ0 + 30 ημέρες (με τη μετάβαση της Λαμίας)…


Σύμφωνα με τον Ceo της Digea Γιώργο Μαθίο, η τελική ψηφιακή μετάβαση ανά περιφέρειες προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014 και να ολοκληρωθεί τη 1η Οκτωβρίου του 2014, με το πλήρες αναλογικό Switch Off της χώρας…

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για την τιμή εκκίνησης των αδειών ψηφιακής τηλεόρασης
Στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχει διαβιβαστεί το πόρισμα της ειδικής ομάδας εργασίας που συστάθηκε με σκοπό να προτείνει τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας για την ανάδειξη των παρόχων δικτύου τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ωστόσο, για να εγκριθεί το τεύχος προκήρυξης της διαδικασίας και να ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χρειάζεται να οριστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα εργασίας προτείνει ως τιμή εκκίνησης για τη μια άδεια εθνικής εμβέλειας (για 4 διαύλους όπου ο καθένας από αυτούς μπορεί να «σηκώσει» 6 με 8 τηλεοπτικά προγράμματα) διάρκειας 15 χρόνων το ποσό των 16,39 εκατ. ευρώ και για την περιφερειακή άδεια (για 2 ή 3 διαύλους κατά περίπτωση) το ποσό του 1,93 εκατ. ευρώ. Η ομάδα εργασίας η οποία αποτελείτο από στελέχη των υπουργείων Οικονομίας, Υποδομών και της ΕΕΤΤ κατέληξε στις τιμές αυτές μετά από σύγκριση της τηλεοπτικής με την αγορά κινητής τηλεφωνίας, εστιάζοντας στη σύγκριση της οικονομικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων που διεκδικούν την απόκτηση δικαιωμάτων εμπορικής χρήσης του φάσματος στις δύο αυτές αγορές. Να σημειωθεί ότι έγινε και συγκριτική αποτύπωση της ευρωπαϊκής πρακτικής όσο αφορά τις αντίστοιχες άδειες παρόχων δικτύου τηλεόρασης σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές και η οποία κατέληξε σε τιμή εκκίνησης ύψους 14 εκατ. ευρώ. Η τιμή όμως αυτή δεν προτείνεται από την ομάδα εργασίας με την αιτιολογία ότι βασίστηκε σε ετερόκλητα δείγματα, καθώς η τηλεοπτική αγορά διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Ακόμα, έχουν υπογραφεί και οι υπουργικές αποφάσεις για τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα δοθούν καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες της πλήρους μετάβασης από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Επρόκειτο για τις βασικές εκκρεμότητες προκειμένου να προχωρήσει η δημοπρασία. Στη δημοπρασία δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή της Digea του φορέα δηλαδή που έχει συγκεντρώσει όλα τα εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια, ενώ δεν το έχουν αποκλείσει ο ΟΤΕ και η Forthnet. Εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις δηλαδή να συμμετέχει στη δημοπρασία ένας τρίτος – άγνωστος σήμερα παίχτης, το τελικό τίμημα των αδειών θα κινηθεί λίγο πολύ κοντά στην τιμή εκκίνησης. Η τηλεοπτική βιομηχανία (Digea και περιφερειακά κανάλια) έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στη διαδικασία που έχει επιλεγεί. Μεταξύ άλλων στην επιχειρηματολογία της κάνει μνεία στο παράδειγμα της Κύπρου όπου η τιμή εκκίνησης ανέβηκε από τις 800 χιλ. σε 8 εκατ. με αποτέλεσμα τώρα ο φορέας που πήρε την άδεια να έχει πτωχεύσει, καθώς τα τηλεοπτικά κανάλια δεν ήταν σε θέση να καταβάλλουν τα ποσά που τους αναλογούσαν. Ο φορέας που θα πάρει την άδεια εθνικής εμβέλειας και με αυτόν υποχρεωτικά θα συνεργαστούν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια θα χρειασθεί επιπλέον κεφάλαια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ύψους έως και 30 εκατ. ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσει το δίκτυό του. Σε κάθε περίπτωση τα χρονικά περιθώρια για την εν λόγω δημοπρασία στενεύουν ασφυκτικά με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει μνημονιακή υποχρέωση να αποδώσει το ψηφιακό μέρισμα την 1η Νοεμβρίου του 2014. Με άλλα λόγια η πλήρης ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του επόμενου χρόνου.