"4Ε: Πανελλαδική εμβέλεια για το εκκλησιαστικό κανάλι της Θεσσαλονίκης"…

Το εκκλησιαστικό κανάλι της Θεσσαλονίκης "4E" εξέπεμπε αναλογικά σε αρκετά μέρη της χώρας πριν τις 31/08/2013... Στο κείμενο της Προσφώνησης του Αρχιεπισκόπου στις 15 - 10 - 2013, αποκαλύπτεται ότι το κανάλι πέρασε στα χέρια της Εκκλησίας της Ελλάδας (μαζί με το ραδιόφωνο της Εκκλησίας), ενώ και για τους δυο φορείς "προχώρησαν στην απόκτηση Πανελλαδικού σήματος εμβέλειας"…

Στο κείμενο της Προσφώνησης του Αρχιεπισκόπου (15 - 10 - 2013) διαβάζουμε:
 "Ἀποκτήσαμε τόν τηλεοπτικό δίαυλο 4Ε καί, μαζί μέ τό ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας μας, καταφέραμε νά προχωρήσουμε στήν ἀπόκτηση πανελλαδικοῦ σήματος καί γιά τούς δύο φορεῖς. Ἀποφασίσαμε νά ἀναλάβει τήν ὅλη διαχείριση ἡ Ἀποστολική Διακονία, ὡς ὁ κατ’ ἐξοχήν ἱεραποστολικός ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπιφορτισμένος μέ τήν προβολή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν. Ἔχουμε κι ἐδῶ πολλή δουλειά. Πιστεύω σύντομα νά εἴμαστε ἔτοιμοι νά παρουσιάσουμε λεπτομέρειες γιά τό πρόγραμμα καί τίς λοιπές παραμέτρους αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος, τό ὁποῖο ἐπί τόσα χρόνια πολλοί προκάτοχοί μου προσπάθησαν νά ἀναλάβουν καί νά φέρουν εἰς πέρας. Δοξολογῶ τόν Θεό γι’ αὐτή τή δωρεά καί ἐκφράζω ἀκόμη μία φορά τίς θερμές μου εὐχαριστίες στούς τέσσερις ἁγίους ἀδελφούς μας, Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρῶν κ. Θεολόγο, Ἐδέσσης κ.Ἰωήλ, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα καί Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν μεθοδικά καί ἀποτελεσματικά γιά νά φτάσουμε σήμερα σέ αὐτό τό σημεῖο".