Περισσότερες υπηρεσίες καναλιών OTE TV στην υπηρεσία εγγραφής σειρών...

Αυξάνεται το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών καναλιών που συμμετέχουν στην υπηρεσία εγγραφής σειρών μέσω της νέας υπηρεσίας PVR του "OTE TV μέσω δορυφόρου"... Δια ταύτα οι συνδρομητές OTE TV μπορούν να προγραμματίσουν την εγγραφή όλων των επεισοδίων μιας σειράς, με μία μόνο εντολή εγγραφής και σε όσες σειρές υπάρχει η σχετική σήμανση κύκλου σειράς και επεισοδίου μέσω του OTE TV EPG (τύπου "Κ1/Ε3")...


Αρχικώς στην Υπηρεσία εγγραφής σειρών συμμετέχουν οι υπηρεσίες καναλιών OTE TV "ΟΤΕ Cinema 1HD, OTE Cinema 2, Sundance Channel HD, FOX, FoxLife, Disney Channel, Disney Jr, ΣΚΑΙ, STAR, ALPHA, ANT1, MEGA, κ.α."... Η νέα υπηρεσία PVR (Personal Video Recorder) είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές "OTE TV μέσω δορυφόρου", με την αναβάθμιση μέσω του νέου PVR δέκτη "Technicolor DSI 810" (στην υφιστάμενη εγκατάσταση κεραιοσύστηματος λήψης του δορυφόρου "Eutelsat 9A - 9E") και την επιπρόσθετη μηνιαία μίσθωση ύψους 4€...
Nicolas A.