ΝΕΡΙΤ: Επιθυμία για συγχρονισμό με τη Digea και τη τελική ψηφιακή μετάβαση της χώρας…

ΝΕΡΙΤ: Σε συγχρονισμό με τη Digea για τη ψηφιακή μετάβαση σε Δυτική Ελλάδα (Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα)…
"Η Rohde & Schwarz έχει επιλεγεί να προμηθεύσει με ψηφιακούς πομπούς και να εγκαταστήσει με δικό της τεχνικό προσωπικό στα κέντρα εκπομπής τελικής ψηφιακής μετάβασης της ΝΕΡΙΤ"... 
Η νέα ΚΥΑ που αναμένεται από τη Πολιτεία, θα συντομεύσει το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο χρονοδιάγραμμα αναλογικών Switch Off (ASO) και ταυτόχρονης ψηφιακής μετάβασης (με το νέο χάρτη συχνοτήτων), στα 156 Κέντρα Εκπομπής της χώρας και τις κύριες περιοχές απονομής (Allotment), με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι και τις 01/10/2014 (ASO)… Εξάλλου όλα είναι εφικτά (μια και υπάρχουν παραδείγματα από τις γειτονικές χώρες), όπου το τελικό αναλογικό Switch Off (ASO) πραγματοποιήθηκε σε μια και μοναδική ημερομηνία για όλα κέντρα εκπομπής της χώρας. Παράλληλα η ΝΕΡΙΤ είναι έτοιμη να συγχρονιστεί με τη Digea για τη πρώτη ψηφιακή μετάβαση του 2014…
Nicolas A.

Πιο συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ θα προσδιορίζει την έναρξη της πρώτης ψηφιακής μετάβασης πολύ νωρίτερα από την 9η Μαΐου 2014, με φιλόδοξο στόχο να μην ξεπεραστεί η 1η Οκτωβρίου 2014 (η ASO ημερομηνία του τελικού αναλογικού Switch Off της χώρας), προκειμένου η χώρα μας να αποδώσει έγκαιρα το ψηφιακό μέρισμα στις τηλεπικοινωνίες (τη ζώνη των 800MHz)…

Με τη ΝΕΡΙΤ να είναι έτοιμη να συγχρονιστεί με τη Digea για τη πρώτη ψηφιακή μετάβαση του 2014, σε πρώτη φάση με το ψηφιακό πολύπλέκτη που περιλαμβάνει τα ψηφιακά κανάλια "ΔΤ/ΔΤHD/Η ΒΟΥΛΗ/ΔΡ". Ενώ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη προμήθεια και εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών στα κέντρα εκπομπής (με την επίβλεψη της ΝΕΡΙΤ), υπολογίζεται με τη ψηφιακή μετάβαση της Αττικής, να προχωρεί παράλληλα και με το δεύτερο ψηφιακό πολύπλέκτη της ΝΕΡΙΤ (που περιλαμβάνει και τα υφιστάμενα δορυφορικά της κανάλια "ΡΙΚSAT/BBC World/DW/ΔΤ"). Ενώ θα γίνεται και η συμπλήρωση ενεργοποίησης του 2ου πολύπλέκτη της ΝΕΡΙΤ, σε όσα Κέντρα Εκπομπής δεν θα έχουν προλάβει να ενεργοποιηθούν με την έναρξη της επερχόμενης ψηφιακής μετάβασης της Πελοποννήσου… Ο διαγωνισμός για τη προμήθεια και την εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών στα κέντρα εκπομπής (με την επίβλεψη της ΝΕΡΙΤ), "προβλέπει 550 ψηφιακούς πομπούς που θα καλύψουν και τους δυο ψηφιακούς πολύπλέκτες της ΝΕΡΙΤ (στα μη ενεργά κέντρα εκπομπής με το μεταβατικό χάρτη συχνοτήτων), από τα προβλεπόμενα 156 Κέντρα Εκπομπής ενεργοποίησης στις κύριες περιοχές απονομής της χώρας (αλλά και ενδεχόμενη πρόβλεψη για όσα βοηθητικά κέντρα εκπομπής θα χρειαστεί εγκαίρως να κλείσουν και να μετατραπούν σε ψηφιακά, για να μην παρεμβάλουν τα κύρια κέντρα εκπομπής)"…
Η δορυφορική τροφοδοσία των πολύπλέκτων της ΝΕΡΙΤ στην Ελληνική επικράτεια, θα γίνει με άμεση ενεργοποίηση των ψηφιακών MUX μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 3D - 3.1E" (πολύ πιθανόν στις συχνότητες των πιλοτικών δοκιμών της πρώην ΕΡΤ) και έπεται συνέχεια ψηφιακής μετάβασης…
Nicolas A.