17/11: Επανασυντονισμός συχνοτήτων για τη ΝΕΡΙΤ στη Βορειοανατολική Αττική, Νότια Εύβοια και Αρκαδία…

Στους οριστικούς διαύλους συχνοτήτων εκπέμπει η ΝΕΡΙΤ, από τα κέντρα εκπομπής στη Βορειοανατολική Αττική, την Αρκαδία και τη Νότια Εύβοια, γι αυτό το σκοπό πλέον απαιτείτε να επανασυντονίσετε τους δέκτες σας, προκειμένου να λαμβάνετε το ψηφιακό σήμα του 1ου πολύπλέκτη της ΝΕΡΙΤ με τις υπηρεσίες "Ν1, ΝΕΡΙΤ Sports, Βουλή και ΝΕΡΙΤ HD", στις αντίστοιχες περιοχές…

...μια και από τις 17/11 καταργείται ο δίαυλος συχνοτήτων (4ος πολύπλέκτης της Digea), που κάλυπτε τις ανάγκες ψηφιακής εκπομπής της ΝΕΡΙΤ…
Αναλυτικά οι υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ "Ν1, ΝΕΡΙΤ Sports, Βουλή και ΝΕΡΙΤ HD" εκπέμπονται πλέον ως εξής στις περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, της Νότιας Εύβοιας και της Αρκαδίας…

Β.Α. Αττική: 
Κ.Ε. Αυλώνας, Βάρη στο δίαυλο 21
Κ.Ε. Ανάβυσσος, Ν. Μάκρη, Λαύριο, Σούνιο στο δίαυλο 23

Ν. Εύβοια:
Κ.Ε. Οχθωνιά, Πράσινο, Χαλκίδα στο δίαυλο 21
Κ.Ε. Στύρα στο δίαυλο 23

Αρκαδία:
Κ.Ε. Ασσέα, Λεβίδι στο δίαυλο 21

http://www.nerit.gr/switch-off/