2016: Πλάνα για μετάβαση της Γερμανικής αγοράς στο πρότυπο μετάδοσης DVB-T2/HEVC…

Διαγωνισμός προκηρύχτηκε από τις γερμανικές ραδιοτηλεοπτικές αρχές για μία πανεθνική επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιεί πλέον το πρότυπο DVB-T2/HEVC και θα μεταφέρει εμπορικά και δημόσια τηλεοπτικά κανάλια ξεκινώντας από το 2016......

...
Εν δυνάμει η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει για πρώτη φορά υπηρεσίες HD στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση της Γερμανίας, με τρεις πανεθνικές πολυπλεξίες. Ηάδεια θα υποχρεώσει τον πάροχο να εξυπηρετήσει και αστικές περιοχές μικρότερου μεγέθους, οι οποίες έχουν επίγεια ψηφιακή πρόσβαση μόνο στα κανάλια της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Η διαδικασία προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει τη 1η Δεκέμβρη 2014 και να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιανουαρίου 2015. Οι γερμανικές ραδιοτηλεοπτικές αρχές θα αποφανθούν για τη χορήγηση της άδεια ς έως και τον Μάρτιο του 2015, η οποία και θα μπορεί να πάρει παράταση για άλλα 10 έτη. Η σταδιακή μετάβαση από το υφιστάμενο πρότυπο εκπομπής DVB-T (στο επόμενο πρότυπο εκπομπής DVB-T2), θα αρχίσει τον Ιούνη του 2016 στις αστικές περιοχές και θα ολοκληρωθεί στην Γερμανική επικράτεια μέσα στο 2019. Και θα εξασφαλίσει στο μέλλον τη δυνατότητα λήψης HD καναλιών, διαδραστικές υπηρεσίες και μεγαλύτερη ποικιλία προγραμμάτων", στο 10% των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν σήμερα την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Ενώ έχουν προηγηθεί δόκιμες στη γειτονική χώρα της Ολλανδίας (στο ίδιο πρότυπο εκπομπής), για υπηρεσίες επόμενης γενιάς σε "ULTRA HD". Τέλος μέσω της υιοθέτησης του νέου προτύπου μετάδοσης "DVB-T2/HEVC", θα απελευθερωθεί και το φάσμα συχνοτήτων των "700 MHz", που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο κλείσιμο του υφιστάμενου χάσματος…