"Η TV100 ζητά Back-up ροής προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη προς τα κέντρα εκπομπής της Κεντρικής Μακεδονίας"…

Νέα Ενημέρωση: 16/11: Ρεπορτάζ από τη διακαναλική συζήτηση με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας...
"ΔΕΠΘΕ - TV100: Επί τάπητος να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του καναλιού στη νέα ψηφιακή εποχή τηλεόρασης μέσω της Digea"…
"Ποιοι είναι οι λόγοι που η συντριπτική πλειοψηφία των 15 περιφερειακών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας αρνούνται να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση της Digea;"
Πραγματοποιήθηκε στις 16/11 η διακαναλική συζήτηση με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας (τη Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 12.00), με θέμα την επερχόμενη περιφερειακή ψηφιακή μετάβαση στις 21/11..
Η TV100 ζητά Back-up ροής προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη προς τα κέντρα εκπομπής της Κεντρικής Μακεδονίας, ("να διατηρήσει μια υποδομή έστω και σε λανθάνουσα κατάσταση"), προκειμένου να είναι διασφαλισμένος ο δημόσιος χαρακτήρας της TV100 (ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης)... Eνώ για πρώτη φορά ακούστηκε και η άποψη της πλειοψηφίας των περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας…


...


Νέα Ενημέρωση: 16/11 - Περιφερειακά κανάλια Κεντρικής Μακεδονίας: "Υποχρεώθηκαν από τη Πολιτεία να εκπέμψουν ψηφιακά το 2012, χωρίς να υπάρχει το νομικό πλαίσιο που θα τους προστατέψει για τις επενδύσεις τους"… 
Σύμφωνα με το κύριο Κατσάκη (εκπρόσωπος των ιδιωτικών περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας στη διακαναλική συζήτηση), τονίστηκε ότι "Τα περιφερειακά κανάλια της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν πρόβλημα με τη Digea, αλλά με τη πολιτεία η oποία δημιούργησε το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο λειτουργεί το σημερινό project της Digea. Ενώ ταυτόχρονα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προστάτεψε τις δίκες τους επενδύσεις κατά τη μεταβατική περίοδο της ψηφιακής εποχής! Που ξεπέρασε συνολικά τις "500.000 ευρώ" και για τους τρεις υφιστάμενους περιφερειακούς πάροχους της Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίθετα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις που θα κάνει η Digea και θα έχουν αποσβεσθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός των 15 ετών. Μια και οι Περιφερειακοί πάροχοι δημιουργήθηκαν μετά την απαίτηση της πολιτείας για την υποχρεωτική ψηφιακή εκπομπή του 2012 και της ταυτόχρονης διακοπής του αναλογικού σήματος στο κέντρο εκπομπής Χορτιάτη (είχε προηγηθεί το Φιλίππειο το 2010)… Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και τα καταφέραμε τόνισε ο κύριος Κατσάκης (ως εκπρόσωπος των ιδιωτικών περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας στη διακαναλική συζήτηση), η ψηφιακή εκπομπή στην κεντρική Μακεδονία είναι αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα και προβάλουν το πρόγραμμα τους κανονικά στο 85% της γεωγραφικής έκτασης της Κ.Μακεδονιας. Για μας η ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών καναλιών της Κ. Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το 2012, όμως με μια πρόσφατη ΚΥΑ μας κοινοποιήθηκε ότι οι μεταβατικές συχνότητες ψηφιακής μετάβασης καταργούνται και θα προκηρυχτούν και θα δημοπρατηθούν εκ νέου συχνότητες για να εκπέμψουμε το πρόγραμμα μας, οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί στη Digea"…


"ΔΕΠΘΕ: Ανταλλακτική η σχέση ανάμεσα στη παραχώρηση υποδομών κέντρων εκπομπής της TV100 και τις υπηρεσίες της Digea";
"ΔΕΠΘΕ - TV100: Επί τάπητος να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του καναλιού στη νέα ψηφιακή εποχή τηλεόρασης μέσω της Digea"…

Ενημέρωση παρείχε στο Δημοτικό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (04/11), ο διευθυντής της ΔΕΠΘΕ - TV100 Φίλιος Στάγκος, σχετικά με την επικείμενη οριστική ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας (στις 21 Νοέμβριου), μέσω του αδειοδοτημένου παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας "Digea"… Στα πλαίσια αυτά ζητήθηκε να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του καναλιού στη νέα ψηφιακή εποχή τηλεόρασης, καθώς και της "ανταλλακτικής" σχέσης ανάμεσα στις υπηρεσίες ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας της "Digea" και της παραχώρησης υποδομών της "ΔΕΠΘΕ - TV100" στα επερχόμενα κέντρα οριστικής ψηφιακής μετάβασης, προς διάθεση εκμετάλλευσης από τη "Digea" ("Αριδαία, Πολύγυρος, Φιλίππειο")…
Ανάμεσα στα άλλα, κατά την ενημέρωση του Δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής της ΔΕΠΘΕ (TV100) Φίλιος Στάγκος τόνισε: "Κατά τη διάθεση της δημοπράτησης της χρήσης του φάσματος συχνοτήτων ευρυεκπομπης από την πολιτεία (για μια 15ετια), χωρίστηκε η επικράτεια σε 13 Περιφερειακές ζώνες. Μάλιστα σε αυτή τη διαδικασία συνέβη το εξής πρωτοφανές, η Κεντρική Μακεδονία χωρίστηκε σε δυο περιφερειακές ζώνες, η μια ΠΖ περιλαμβάνει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς, και άλλη μόνο τη Χαλκιδική, ενώ η Σέρρες παραδόξως υποχρεώθηκε να εκπέμπει μαζί με την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κάνοντας αναφορά και στη πρόσφατη επιστολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας)…
 Η ΔΕΠΘΕ αν και αδειοδοτημένη παρόχος δικτύου ευρυεκπομπής από την ΕΕΤΤ (από το 2006), αδυνατούσε να συμμετάσχει στο συγκεκριμένη διαδικασία δημοπράτησης για την άδεια χρήσης φάσματος συχνοτήτων ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας, καθώς διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα… Στη διαδικασία συμμετείχε μόνο η Digea (Ψηφιακός Παρόχος ΑΕ), στην όποια η ΕΕΤΤ της κατακύρωσε παράλληλα και τα δικαιώματα χρήσης φάσματος συχνοτήτων ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας ("μια και υπήρχε κίνδυνος σύμφωνα ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφερόμενος πάροχος για κάποιες παραμεθόριες Περιφερειακές ζώνες, όπως ειπώθηκε σε πρόσφατη απάντηση της ΕΕΤΤ, σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ)"…
 Μας έχει σταλεί ηλεκτρονικά από τη Digea (Ψηφιακός Παρόχος ΑΕ), το κείμενο της σύμβασης υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να υπογραφεί και να εγκριθεί εντός Σεπτεμβρίου, καθώς η ψηφιακή μετάβαση από τα 5 κέντρα εκπομπής "Χορτιάτης, Φιλίππειο, Πολύγυρος, Αριδαία και Μουριές" (που αφορούν τις 2 περιφερειακές ζώνες εκπομπής), είχε οριστεί να γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2014. Απουσία διοικητικού συμβουλίου, η ΔΕΠΘΕ δεν προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης (ούτε μέχρι και σήμερα). Εν τούτοις όπως αποδεικνύεται, ούτε και η Digea ήταν έτοιμη για την ορισθείσα ημερομηνία μετάβασης, όπως μαρτυρεί και το "κακοδιατυπωμένο" αίτημα της προς τη ΔΕΠΘΕ, για να τις εκχωρήσουμε εγκαταστάσεις υποδομών της TV100 (ειδικά στο κέντρο εκπομπής Αριδαία). Έτσι η ψηφιακή μετάβαση ορίστηκε για τις 31 Οκτωβρίου 2014, στη συνέχεια δόθηκε νέα αναβολή για τις 21 Νοεμβρίου, ημερομηνία που προβλέπεται η οριστική διακοπή αναλογικού σήματος περιφερειακών σταθμών από τα κέντρα εκπομπής "Πολυγύρου, Αριδαία και Μουριές", ωστόσο μέχρι και σήμερα η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή ΕΕΤΤ, δεν μας έχει κοινοποιήσει κάποια σχετική οδηγία…


Ποιοι είναι οι λόγοι που η συντριπτική πλειοψηφία των 15 περιφερειακών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας αρνούνται να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση της Digea; 

-"10 περιφερειακά κανάλια της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν υπογράψει ακόμη με τη Digea"…"1) Το τιμολόγιο που καθόρισε μονομερώς ο "μονοπωλιακός" (αδειοδοτημένος) παρόχος δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας "Digea", αφορά μια αρχική αποκλειστική περίοδο 18 μηνών, χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση για τη διακύμανση αυτού του τιμολογίου μετά τη πάροδο αυτής της περιόδου. Με άλλα λόγια ο καθένας από τους περιφερειακούς σταθμούς μπορεί να υπολογίσει την δυσβάστακτη δαπάνη ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματος του, μηνιαίως στις 3.300 ευρώ (+ΦΠΑ). Ενώ μετά τη παρέλευση του 18μηνου, μπορεί ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει περισσότερα, για διαφυγόντα έσοδα του παρόχου δικτύου από ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας κάποιων περιφερειακών σταθμών. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι για την εκμετάλλευση του φάσματος συχνοτήτων το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί από τη "Digea", προς το κράτος δεν υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ενώ με βάση τη σημερινή τιμολογιακή πολίτικη της θα εισπράττει συνολικά από τους 15 περιφερειακούς σταθμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, όχι λιγότερο από 600.000 ευρώ ετησίως

2) Οι υπηρεσίες τους σήματος των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας είναι σαφώς υποδεέστερες των αντίστοιχων που παρέχονται στα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας (που τυγχάνουν ταυτόχρονα και μέτοχοι της "Digea - Ψηφιακός Παρόχος ΑΕ"). Από αυτό συνεπάγεται ότι κάθε δίαυλος εθνικής εμβέλειας θα φιλοξενεί ως 4 υπηρεσίες τηλεοπτικών καναλιών, αλλά για τους διαύλους περιφερειακής εμβέλειας θα έχει 7, 8 `η και 9 υπηρεσίες τηλεοπτικών καναλιών! Ειδικότερα για τη Κεντρική Μακεδονία το παράρτημα 8 της προτεινόμενης σύμβασης προβλέπει ονομαστική χωρητικότητα 1.9 Mbps (μονάδα εύρους εκπομπής σήματος), ενώ σε άλλο σημείο της σύμβασης αναφέρεται ότι ο ρυθμός μετάδοσης θα είναι κατά μέσο όρο, όχι μικρότερος από 1.5 Mbps. Βλέπουμε τη διαφορά ονομαστικού εύρους εκπομπής "1.9 Mbps", με το μέσος όρο μπορεί να φτάσει μέχρι και το "1.5 Mbps"…

3) Για λόγους τεχνικής αστοχίας, σε περίπτωση που ο μονοπωλιακός παρόχος δικτύου ευρυεκπομπής δεν δύναται με δική του ευθύνη να εκπέμψει το σήμα ενός σταθμού, η ευθύνη για να αποζημιώσει το πάροχο περιεχομένου θα ενεργοποιείται μετά τη πάροδο 2 ωρών (για τις πρώτες 2 ώρες που θα έχει πρόβλημα δεν θα δίνει λογαριασμό σε κανέναν)!

4) Το όλο πλαίσιο δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των τηλεοπτικών σταθμών, ούτε του πληθυσμού από τον πάροχο.

 Αν και η "Digea- Ψηφιακός Παρόχος" φιλοξενείται από τις εγκαταστάσεις υποδομών της TV100 στο κέντρο εκπομπής "Φιλίππειο", παρόλα αυτά αρνείται να συμψηφίσει αυτή τη φιλοξενία με μέρος του αντιτίμου που απαιτεί για τις υπηρεσίες της από τη ΔΕΠΘΕ (TV100)… Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις εγκαταστάσεις υποδομών της TV100 στο κέντρο εκπομπής "Αριδαία" (τις οποίες η Digea ζητά να τις παραχωρήσουμε), ενώ η σχέση μας γίνεται προβληματική και στο κέντρο εκπομπής "Πολυγύρου" (θέση Τσουκαλά)…
 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της "TV100", η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά ένας πάροχος περιεχομένου, αλλά περιλαμβάνει δυνητικά λειτουργίες πολιτικής προστασίας (σε περίπτωση λόγου χάρη μείζονος φυσικής `η μη καταστροφής), η ΔΕΠΘΕ οφείλει για ευνόητους λόγους να εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός δευτερευόντως δικού της εναλλακτικού δικτύου εκπομπής. Γίνεται αντιληπτό ότι η σύμβαση που καλούμαστε να υπογράψουμε "υπό τη δαμόκλειο σπάθη διακοπής του σήματος" της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, είναι μια σύμβαση ετεροβαρής, η οποία πέραν των όσων προανέφερα δεν περιλαμβάνει υπόψιν το δημόσιο χαρακτήρα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης "TV100". Για αυτούς τους λόγους το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΘΕ θέτει όλα τα δεδομένα υπόψη του Δήμου Θεσσαλονίκης (ιδιοκτήτη της επιχείρησης,) με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και τη προστασία της ενημέρωσης των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας".

 (απόδοση Greek Digital TV)

Νέα Ενημέρωση: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 17ης τακτικής συνεδρίασης για τη ΔΕΠΘΕ...

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 17ης τακτικής συνεδρίασής του, στις 4 Νοεμβρίου 2014 (συνέχεια της συνεδρίασης της 3ης Νοεμβρίου 2014 η οποία διακόπηκε), ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

            “Το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει το δημόσιο χαρακτήρα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης («TV100») η οποία εξακολουθεί, με ελάχιστο κόστος, να παρέχει το αγαθό της ενημέρωσης των πολιτών στην Κεντρική Μακεδονία.
            Εκφράζει την αγανάκτησή του για το υπέρογκο κόστος που καλούνται να καταβάλουν, τόσο η Δημοτική Τηλεόραση όσο και οι υπόλοιποι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί της Κεντρικής Μακεδονίας, στον μονοπωλιακό πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής προκειμένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
            Το κόστος αυτό είναι δυσανάλογο προς την επένδυση που καλείται να πραγματοποιήσει ο πάροχος και δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα έσοδα που θα αποφέρει στο Δημόσιο η εκχώρηση και εκμετάλλευση του φάσματος από τον πάροχο για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια.
            Επισημαίνει ότι η δημόσια τηλεόραση εθνικής εμβέλειας (ΝΕΡΙΤ) εκπέμπει με ίδια μέσα το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της και τονίζει ότι η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να εξομοιώνεται με έναν εμπορικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
            Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΘΕ πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να εκπέμπει το πρόγραμμά της ψηφιακά με ίδια μέσα και με ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της, αν χρειαστεί.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει τα συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία (δίκτυο κέντρων εκπομπής και αναμεταδοτών) της Δημοτικής Τηλεόρασης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΘΕ να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο προς το σκοπό αυτό”.Δείτε το σχετικό βίντεο…