Η WRC-15 της ITU αποδίδει επίσημα τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz και στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες...

Οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εκμετάλλευση τη ζώνη συχνοτήτων 694-790 MHz στην Περιοχή 1 της ITU (σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία), μετά και τη σχετική απόφαση της Γενεύης (στις 27 Νοεμβρίου), από τη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών της ITU (WRC-15)...
"Η απόφαση αυτή της WRC-15 αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα, ανεξάρτητα από τη θέση, το δίκτυο ή τερματικό που χρησιμοποιείται", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Houlin Zhao της ITU. "Και σε μεγάλο βαθμό προχωρεί στη δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, ενώ παράλληλα προστατεύει πλήρως τις άλλες υπηρεσίες, τηλεοπτικές εκπομπές και συστήματα αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, που λειτουργούν ήδη σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων, ειδικά στις χώρες της Περιφερειακής Κοινοπολιτείας στον τομέα των Επικοινωνιών (RCC)"...
παγκόσμια εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 MHz που έχει αποφασιστεί από την WRC-15, ανοίγει το δρόμο στους κατασκευαστές και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να προσφέρουν κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, επί του παρόντος στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές", δήλωσε ο Διευθυντής του Προεδρείου της ITU François Rancy.
www.itu.int