Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 320 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής...

H ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από τη Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00μ.μ. σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς τρις Επαναληπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, 320 πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής...
...
Κατεβάστε τη προκήρυξη...
Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές...
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. και η κατάθεση γραπτών προτάσεων θα γίνεται στις εξής διευθύνσεις: lmangeras@ert.gr, dgazidellis@ert.gr, pkakava@ert.gr
company.ert.gr