504.000 συνδρομητές COSMΟΤΕ TV κατά το B` τρίμηνο του 2017...

Το B’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η αναμενόμενη αυτή επιβράδυνση μετά από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες. Ως αντιστάθμισμα, ο ΟΤΕ συνεχίζει με επιτυχία την ανανέωση εναλλακτικών πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης που στοχεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών...


...
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα B’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά.»
 Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης.» 

Προοπτικές 
Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε €250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από €700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές.

Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η αναμενόμενη αυτή επιβράδυνση μετά από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.

Τα αντίστοιχα Οικονομικά Αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Β` Τρίμηνο του 2017, δείχνουν τη σταθερότητα της συνδρομητικής βάσης της COSMΟΤΕ ΤV στην Ελληνική αγορά (+9,8%), με 503.800 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2017 (έναντι 458.920 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2016). Και της θυγατρικής πλατφόρμας Telekom TV στη Ρουμανική αγορά (+2,8%), της οποίας οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%φτάνοντας τους 1.470.692 συνδρομητές τηλεόρασης για το Β` τρίμηνο του 2017 (έναντι 1.461.287 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Β` τρίμηνο του 2016)...COSMΟΤΕ ΤV 
Q2 2017
Q2 2016
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
503.800
458.920
+9,8%


TELEKOM TV 
Q2 2017
Q2 2016
Δ
Συνδρομητές PayTV Ρουμανία 
1.470.692
1.461.287

+0,6%