"Καθολική Κάλυψη στα υπό διαμόρφωση pdf με τις λεύκες περιοχές της χώρας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα"...

Νέα Ενημέρωση 06/06/2018:
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» με την επισήμανση ότι ο κατάλογος των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας παρέμεινε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00... Ήδη οριστικοποιήθηκαν τα πρώτα υπό διαμόρφωση pdf με τις λεύκες περιοχές της χώρας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα...
Nicolas A.

Ήδη βγήκαν τα πρώτα υπό διαμόρφωση pdf με τις λεύκες περιοχές της χώρας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα, ενδεικτικά αναφέραμε μια περιοχή με επίγειο αναλογικό σήμα εκπομπής (που δεν είδαμε στα αρχικά υπό διαμόρφωση pdf) και στη νέα ενημέρωση εντάχθηκε στο pdf (Α) με τις λεύκες περιοχές της χώρας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα, Ειδικότερα το Νεοκαστρο Ημαθίας (ανήκει στην ευρύτερη περιοχή Μελίκης), το οποίο δεν έχει οπτική επαφή με Χορτιάτη και εν έτη 2018 έχει πρόσβαση στο επίγειο αναλογικό σήμα εκπομπής έξι καναλιών εθνικής εμβέλειας, ανάμεσα τους μόνο η ΕΡΤ1 (Mega, ANT1, Alpha, Star, Skai) και φυσικά κανένα περιφερειακό κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας!

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.
Δηλώστε τη περιοχή σας χωρίς πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα, μέχρι της 04/06/2018 (12.00) στο email: i.papadopoulou@yme.gov.gr
Καθολική Κάλυψη προσωρινά PDF Οικισμών σε δημόσια διαβούλευση – Α…
Καθολική Κάλυψη προσωρινά PDF Οικισμών σε δημόσια διαβούλευση – Β…
Δημόσια διαβούλευση